Welkom bij Agriport

Agriport A7 is een moderne projectlocatie voor grootschalige glastuinbouw en vollegrond teelten. Centraal in de productielocatie is een nieuw bedrijventerrein aangelegd. Door de clustering van grootschalige productie van verse groente, verwerking en logistiek wordt Agriport A7 beschouwd als het meest moderne Agropark ter wereld.

Agriport A7 ligt 40 km ten noorden van Amsterdam. De ligging van het plangebied direct aan de A7 is gunstig voor de afvoer van de verwerkte producten en de reistijd van uw personeel. Via de A7 is een snelle verbinding naar Noord-Duitsland en naar de haven van Rotterdam. De nieuwe N23 zorgt voor een goede ontsluiting naar midden Duitsland.

Maar er is meer. Door samenwerking binnen de keten, ketenintegratie en cross-overs tussen verschillende ketens ontstaan goede mogelijkheden voor gebruik van reststromen (warmte, proceswater, CO2) van bedrijven in de omgeving. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook een uitgelezen mogelijkheid om kosten te besparen en de concurrentiepositie te versterken.

Het zijn ondernemers die dit bedrijventerrein ontwikkelen. Het is daarom modern maar zakelijk uitgevoerd, met grote kavels voor bedrijven die ruimte nodig hebben en glasvezel voor razendsnel dataverkeer.