Duurzaamheid

Agriport A7 werkt actief aan een duurzame ontwikkeling van de projectlocatie. Duurzame ontwikkeling is volgens het Ministerie van VROM ‘een ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de huidige generatie zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien’. De term is in zwang geraakt na de conferentie voor milieu en ontwikkeling van de Verenigde Naties (VN) in 1992 in Rio de Janeiro. De lidstaten hebben daar afgesproken te streven naar duurzame ontwikkeling.

PLANET

Er is voor het bedrijventerrein onderzoek gedaan naar de mogelijkheid tot de productie van duurzame energievormen. Het hergebruik van afvalstromen uit het gebied en het verwerken tot bruikbare energie (warmte, elektriciteit en CO2) is hiervan een belangrijk voorbeeld.

PEOPLE

Agriport A7 heeft een belangrijke rol gekregen in de sociale en maatschappelijke ontwikkeling van de Wieringermeer en omstreken. Zo zijn er sinds 2006 al ruim 2000 arbeidsplaatsen ontstaan in het gebied, op diverse opleidingniveaus. Mede door de komst van Agriport kunnen maatschappelijke voorzieningen in de regio in stand worden gehouden.

PROFIT

De nieuwe ontwikkeling van Agriport biedt niet alleen ruimte aan de technologische en maatschappelijke behoefte van deze tijd, maar bezit ook de flexibiliteit om zich aan te passen aan veranderingen die zich in de toekomst gaan ontwikkelen. Een belangrijk onderdeel hiervan is een gefaseerde aanpak, waarbij voortschrijdend inzicht wordt benut voor toekomstige ontwikkelingen. De bouw van het mega datacenter van Microsoft in het gebied is hiervan een goed voorbeeld.